Giải pháp chuẩn hóa và phổ cấp hóa IELTS
 Giải pháp để cải thiện tiếng Anh nói chung và phổ cập IELTS nói riêng là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Trung tâm Anh ngữ 7 IELTS là một tổ chức luôn ủng hộ Bộ giáo dục – Đào tạo trong những quyết tâm cải thiện ngoại ngữ trong môi trường sư phạm, tuy nhiên chúng tôi có những đề xuất mang tính thực thi và thuyết phục hơn. Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của các nhà giáo dục, các trí thức, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh để các giải pháp chuẩn hoá và phổ cập IELTS cho người Việt được hiện thực hóa dưới sự chung tay của toàn xã hội.

Chương trình IELTS (IELTS curriculum) theo Cambridge Assessment English
Chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm một vài chương trình từ tổ chức này để cùng với nhiều chuyên gia giáo dục, ngôn ngữ học đánh giá sự phù hợp với môi trường giáo dục của Việt Nam. Việc có một chương trình chuẩn hoá quốc tế sẽ giúp giải quyết vấn đề chuyên nghiệp hóa hệ thống đào tạo tiếng Anh.
Tối ưu hoá thị trường lao động
 Hai thị trường lao động cần quan tâm lớn nhất đó là thị trường giảng viên trong nước và thị trường giảng viên ngoài nước. Năng lực giảng dạy tiếng Anh của các thầy cô giáo trong nước đang ngày càng được cải thiện, vì thế việc giảng dạy IELTS ở mức độ 6.0-7.0 thực sự không phải là khó khăn với các giảng viên trường Đại học Ngoại Ngữ, đại học Hà Nội và thậm chí là nhiều trường cấp ba chuyên khác.

Một hệ thống công nghệ kết nối
 Hệ thống công nghệ giúp việc quản trị học viên, quản trị giảng viên, chương trình giảng dạy cũng như chất lượng theo hệ thống. Theo đó, những giảng viên tốt nhất có thể lưu bài dạy bằng hình ảnh để các giảng viên có nghiệp vụ thấp hơn theo học và dần cải thiện trình độ của mình.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY BÂY GIỜ ĐỂ ĐƯỢC HỌC THỬ MIỄN PHÍ KHOÁ HỌC IELTS NHANH NHẤT VIỆT NAM
Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn