Thi thử IELTS Online

IELTS Test Online, Kiểm tra ngay

Phần nghe

Phần đọc

Phần viết

ielts english test

ielts english test

 

 

- Bài thi thử IELTS online miễn phí bao gồm 2 kỹ năng Nghe, Đọc. Kết quả nhận ngay sau khi kết thúc bài kiểm tra. 
- Phần làm bài và chấm bài kĩ năng Viết hiện đang được tạm dừng để nâng cấp tính năng mới. Chúng tôi sẽ kích hoạt lại hệ thống trong thời gian sớm nhất. Xin lỗi bạn vì sự bất tiện này.
 

 

 

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG RỒI CHỨ?